Ouderenzorgorganisatie Kennemerhart ontvangt keurmerk van de Milieuthermometer Zorg

Gepubliceerd op 17 januari 2020

Op donderdag 16 januari 2020 mocht Klaas Stoter, voorzitter Raad van Bestuur ouderenzorgorganisatie Kennemerhart in Haarlem, het bronzen keurmerk Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen van de heer Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid, Economie & Mobiliteit van de gemeente Haarlem.

Green Deal: Nederland op weg naar duurzame zorg

Klaas Stoter laat weten: “Als zorgorganisatie hebben we, net zoals andere organisaties, de verantwoordelijkheid en verplichting om duurzaam met onze omgeving om te gaan. Daarom was het een logische keuze om ons aan te sluiten bij de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Dat we nu voor twee van onze woonzorglocaties - Janskliniek en Overspaarne - een keurmerk hebben behaald, laat zien dat we goed op weg zijn.”

Kennis gebundeld in Milieuthermometer Zorg

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker voor de zorg. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg. Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt voor kostenbesparing. Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang om de instellingen versneld te verduurzamen.

Energiebesparing en vermindering waterverbruik

Het bronzen keurmerk houdt in dat Kennemerhart naast de verplichte criteria ook extra duurzaamheidsmaatregelen heeft getroffen. “De afgelopen jaren hebben we veel gedaan om onze organisatie groener te maken. Denk hierbij aan energiebesparing en vermindering van waterverbruik, vermindering van vervuilend vervoer, duurzamer eten en drinken, afvalscheiding en verantwoord gebruik van textiel en schoonmaakmaterialen.” Voorzitter Stoter sluit af: “De eerste stappen zijn gezet en we kijken uit naar het moment dat al onze woonzorglocaties het certificaat behalen.”

Green Deal Zorg en Milieuthermometer Zorg

In 2015 tekenden diverse zorginstellingen de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame zorg’. De Green Deal heeft als doel de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal. Het is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.

Omgevingsdienst IJmond heeft een coördinerende rol in de Green Deal voor de regio. Zij voert namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit, onder andere het verlenen van vergunningen en het houden van milieutoezicht bij bedrijven; energiebesparing maakt daar onderdeel van uit.


Ouderenzorgorganisatie Kennemerhart ondertekent Green Deal Zorg

Bekijk ook