Huis verbouwen? Verwijder asbest veilig!

Gepubliceerd op 12 juli 2021

Asbestvezels zijn zo microscopisch klein, dat u ze met het blote oog niet ziet. We weten al langer dat  asbestvezels schadelijk zijn voor je gezondheid. Daarom controleert Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) bij (sloop en verbouw)werkzaamheden aan huizen van vóór 1994 of er melding is gedaan én of het slopen en afvoeren van materiaal veilig gebeurt.

Op een zaterdag eind juni 2021 gingen twee teams van ODIJ-toezichthouders in de regio IJmond en in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort op zaterdag op pad. Zij deden onaangekondigde controles bij renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Wanneer uit onze administratie bleek dat er geen sloopmelding gedaan was, gingen we met de aannemer of bewoners in gesprek. Van alle woonhuizen die zijn bezocht, was er 31 keer geen melding gedaan terwijl dat wel had gemoeten. Bij 14 panden, was er wel gemeld. Bij de overige gecontroleerde woningen, hoefde er geen melding gedaan te worden. Het merendeel van de (sloop)werkzaamheden was illegaal. En daarmee, niet veilig. Voor zowel bewoners als bouwbedrijfmedewerkers.

Er zijn meer dan 4.000 asbesthoudende materialen

Wist u dat alle huizen van voor 1994 asbest kunnen bevatten? En dat asbest in meer dan 4.000 vormen voorkomt? Ook bij verbouwingen waar meer dan 10 kubieke meter bouw- en sloopafval wordt afgevoerd, moet er een sloopmelding gedaan worden. Uiteraard is dat naast het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van uw huis.

Asbest veel gebruikt als isolatiemateriaal

Voor 1994, vooral in de jaren ’60 en ’70 werd er veel asbest gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen. Asbest zelf is wit, blauw of bruin. Je ziet het niet met het blote oog. Je kan het alleen herkennen met een microscoop. Omdat asbest relatief goedkoop is en het super isoleert, werd het vroeger veel gebruikt als isolatiemateriaal, bijvoorbeeld rondom warme leidingen, bij plafonds en daken. Ook is het zeer brandwerend. Later werd duidelijk dat je er ziek van kunt worden en kwamen er nieuwe regels. Asbest wordt gevaarlijk bij inademing wanneer het stuk gaat of niet ‘hechtgebonden’ is.

Laat een asbestinventarisatie doen

Gaat u uw huis (gedeeltelijk) renoveren, verbouwen of slopen? En is uw huis van vóór 1994? Dan heeft u ook een volledige asbestinventarisatie nodig. Die mag alleen worden verricht door een gespecialiseerd asbestinventarisatiebedrijf. Als huiseigenaar mag je in een aantal gevallen zelf asbest verwijderen. Bijvoorbeeld klein asbesthoudend hechtgebonden plaatmateriaal dat met schroeven bevestigd is of los ligt (met uitzondering van dakleien), niet gelijmd vloerzeil of losliggende vloertegels. Op de overheidswebsite met bouwbesluiten leest u meer over wat wel en niet mag. Bovendien is voor het verpakken van asbest is speciaal verpakkingsmateriaal verkrijgbaar bij de gemeentelijke afval-inzamelstations.

Voor meer informatie check onze website

ODIJ staat voor een veilige woon- en werkomgeving. U kunt daarbij helpen. Ziet u een sloop of verbouwing en vermoedt u dat het gaat om een pand van vóór 1994? Meld dit dan via asbest@odijmond.nl. Check onze themapagina over asbest op deze website voor meer informatie. Of check de landelijke asbestwijzer van het kenniscentrum InfoMil. Succes met je verbouwing!

Er is een landelijke subsidie voor particulieren

In sommige gevallen is er ook een landelijke subsidie beschikbaar voor particulieren voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal.