Wijkgerichte aanpak energiebesparing

In maart vonden diverse bijeenkomsten plaats in Beverwijk, Heemskerk en Velsen om inwoners te informeren over de mogelijkheden van energiebesparing. Tijdens deze bijeenkomsten kregen zij meer informatie over energiemaatregelen en de beschikbare subsidie en over de onlangs gemaakte infraroodfoto’s.

Bezoekers die zich van te voren hadden aangemeld voor een van de bijeenkomsten, maakten kans op een persoonlijk advies voor het treffen van isolatiemaatregelen op basis van infraroodfoto’s in en om het huis.

Beverwijk en Heemskerk

Tijdens de bijeenkomsten in Heemskerk en Beverwijk waren diverse lokale ondernemers aanwezig, die bezoekers meer konden vertellen over isolatiemaatregelen. Daarmee was er ook de mogelijkheid om, geheel vrijblijvend, offertes op te vragen. Aanwezigen konden bij alle avonden ook terecht bij het Duurzaam Bouwloket voor onafhankelijke informatie over het verduurzamen van de eigen woning. De bijeenkomsten waren georganiseerd door Omgevingsdienst IJmond.

Terugkijken

De bijeenkomst in Beverwijk is live uitgezonden via internet. Naast de 60 aanwezigen, hebben thuis ook nog eens 75 mensen de informatiebijeenkomst aangezet. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, of wilt u de beelden terugzien om nog eens te horen wat er is gezegd? Dan kan dat.

Velsen

Tijdens de bijeenkomsten in Velsen was er veel aandacht voor collectieve inkoop van spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Ook wij waren aanwezig en om aanwezigen te informeren over de beschikbare subsidie en het effect van isolatiemaatregelen te laten zien middels infraroodcamera’s. De bijeenkomsten waren georganiseerd door Energiek Velsen.

Wijkaanpak een succes

Afgelopen weken konden inwoners uit twee wijken in Beverwijk en Heemskerk in aanmerking komen voor een infraroodfoto van de woning. Via een infraroodfoto wordt zichtbaar waar een woning energie en warmte verliest en of het isoleren van een woning zinvol is. Ruim 100 huiseigenaren maakten gebruik van dit aanbod. Daarmee is deze aanpak erg succesvol. Afgelopen weken zijn de foto’s gemaakt.

Vervolg

Op korte termijn zullen wij de wijkaanpak verder invullen om met inwoners te komen tot concrete aanpakken waarmee woningen verduurzaamd kunnen worden. We zullen hierbij gebruik maken van de aanpak Opgewekte Woning Club. Inwoners die hieraan willen deelnemen kunnen zich bij ons melden.

Opgewekte Woning Club

Verbetering comfort en verlaging kosten

Het isoleren van een woning zorgt ervoor dat het wooncomfort van een woning verbetert. Er ontsnapt minder warmte, waardoor er ook minder gestookt hoeft te worden. Omdat het energieverbruik daalt, dalen ook de jaarlijkse energielasten en dat is weer merkbaar in de portemonnee. Isoleren is dankzij beschikbare subsidie in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen nu extra interessant. Particuliere woningeigenaren kunnen tot maximaal 1.500 euro subsidie aanvragen voor dak-, gevel- en vloerisolatie. De subsidieregeling, mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland biedt ook subsidie voor isolatieglas. Meer informatie over de subsidie is te vinden op www.wijwonenwijzer.nl.

Kijk voor tips en advies over het verduurzamen van een woning ook op www.duurzaambouwloket.nl.