Mobiliteitsvisie IJmond: Werk in uitvoering

Gepubliceerd op 4 april 2018

Met de publicatie van de Mobiliteitsvisie IJmond – Rapportage 2017 sluiten de wethouders Verkeer - Tim de Rudder (Beverwijk), Frank Frowijn (Heemskerk) en Ronald Vennik (Velsen) een actieve en succesvolle periode op het thema mobiliteit en bereikbaarheid af. ‘Het werk is niet af’, zo benadrukken de wethouders. ‘De mobiliteitsvisie geeft duidelijk weer wat de wensen en ambities zijn voor de IJmond. Met oplossingen die merkbaar bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio, de doorstroming van het verkeer en de gezondheid van onze inwoners.’

Het mobiliteitsbeleid in de IJmond is een integraal beleid. Het beleid is diep verweven met andere voor de IJmond belangrijke thema’s zoals de energietransitie, de luchtkwaliteit en de algehele bereikbaarheid. Door samen op te trekken, brengen de gemeenten een eenduidige visie naar buiten, of het nou gaat over de bereikbaarheid langs de A9 corridor in het MIRT NowA, verbetering van de luchtkwaliteit in het subsidie traject Duurzame Zeehavens of de bereikbaarheid en CO2-reductie in de nieuwe subsidie aanvraag voor Slimme en Duurzame mobiliteit.

‘De samenwerking van overheid en bedrijfsleven in de IJmond is iets wat opvalt, ook buiten de regio. Het zorgt voor breed draagvlak en goed doordachte plannen. De mobiliteitsvisie is dan ook geen statisch rapport. We volgen ontwikkelingen op de voet en spelen in op de kansen die slimme en duurzame mobiliteit ons biedt’, beamen de wethouders.

Een aantal maatregelen uit de mobiliteitsvisie zijn inmiddels uitgevoerd of staan op korte termijn op de rol. De gemeenteraden van Velsen en Heemskerk hebben reeds akkoord gegeven op de aanleg van de snelfietsroute door de IJmond. Beverwijk volgt naar verwachting met een positief besluit kort na de gemeenteraadsverkiezingen. Succesvol is uiteraard de tweede pont over het Noordzeekanaal bij Velsen die zorgt voor structureel 15% meer (brom)fietsers die gebruik maken van deze oversteek. De gemeenten hopen de duurzame variant, een emissieloze pont , tussen 2020 en 2022 te verwelkomen.

Er lopen diverse programma’s voor duurzaam vervoer. De bedrijventerreinen in de havengebieden kunnen bijvoorbeeld profiteren van 20% korting op de aanschaf van e-scooters en er is een aantrekkelijke financiële regeling voor de aanschaf van e-laadpalen: 50% eigen investering en 50% tegemoetkoming. Daarnaast wordt binnenkort de aftrap gegeven aan een deelfietssysteem dat in de gehele regio wordt uitgerold.

De wethouders geven het stokje met vertrouwen over aan hun opvolgers. ‘We vertrouwen erop dat de IJmond, ook op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit een voorbeeld zal zijn voor andere regio’s. We weten dat het kan!’

Meer weten? Lees hier het Regionale Mobiliteitsvisie – Rapportage 2017 (pdf, 1.3 MB).

IJB banner_standaard