Ontheffing kerstboomverbranding - op terrein aan Breek aan de Regenboog te Landsmeer

Gepubliceerd op 26 december 2018

Bekendmaking Wet milieubeheer

Ontheffing kerstboomverbranding

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond heeft een verzoek van gemeente Landsmeer ontvangen voor een ontheffing van de kerstboomverbranding op 9 januari 2019 van 13.00 tot 19.00 uur op een terrein aan de Breek gelegen aan de Regenboog in Landsmeer.                                                                                    Op grond van artikel 10.63, eerste lid Wet milieubeheer verlenen wij gemeente Landsmeer, ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer opgenomen verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden.

De ontheffing van de kerstboomverbranding is op 20 december 2018 verzonden met                           kenmerk ODIJ-Z-2018-058010

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2019 schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AB Landsmeer. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis van gemeente Landsmeer op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.