Beschikking maatwerkvoorschriften Blbi - Vestestraat 1 te Haarlem

Gepubliceerd op 12 februari 2020

Bekendmaking Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op aan Huib Bakker Bouw met betrekking tot het lozen op het gemeentelijk riool aan Vestestraat 1 te Haarlem met een debiet van maximaal 14 m3/uur, in de periode van 10 februari 2020 tot en met 3 juli 2020.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 13 februari tot 26 maart 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 26 maart 2020 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.