Verleende omgevingsvergunning - Strandweg 7 te IJmuiden

Gepubliceerd op 13 februari 2020

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning

Scheepswerf Van Laar B.V. voor een milieuneutrale verandering voor de inrichting gelegen aan Strandweg 7, Middenhavenstraat 48 en Trawlerkade 66-68 te IJmuiden. De verandering betreft de bouw van een opslagruimte en een loods.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens werkuren van 14 februari tot 27 maart 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 27 maart 2020 kan tegen de vergunning door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.