Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - Debora Bakelaan 98-192 te Heemskerk

Gepubliceerd op 13 februari 2020

Bekendmaking Wet milieubeheer

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Gebr. Bottelier Sloophandel B.V. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie Debora Bakelaan 98-192 te Heemskerk.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 13 februari tot 20 mei 2020, gedurende een bedrijfsduur van 12 uur in de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur.