Besluit gelijkwaardigheid - Gildenplein 20 te Heemskerk

Gepubliceerd op 13 februari 2020

Bekendmaking Wet milieubeheer

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Gelijkwaardigheidsbesluit

De directeur van Omgevingsdienst IJmond neemt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, het besluit dat op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit een gelijkwaardige maatregel ter bescherming van het milieu kan worden toegepast bij Superbowl gelegen aan Gildenplein 20 te Heemskerk. De gelijkwaardigheid heeft betrekking op het gebruik van een vetafscheider die niet voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 14 februari tot 27 maart 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 27 maart 2020 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.