Beschikking maatwerkvoorschrifteng gelijkwaardigheid - Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord

Gepubliceerd op 20 februari 2020

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Bekendmaking Wet milieubeheer

Gelijkwaardigheidsbesluit

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit gelijkwaardigheid op aan Distriparty gelegen aan Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord. De gelijkwaardigheid heeft betrekking op het afwijken van artikel 4.4a en 4.7 van de Activiteitenregeling voor het (tijdelijk) opslaan van stalen containers, gevuld met ballongas en met een inhoud van 7 en 13 liter.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 21 februari tot 3 april 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 3 april 2020 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.