Wet bodembeschermingRoomeinde 17 te Broek in Waterland

Gepubliceerd op 13 maart 2020

Beschikking

De heer E.F.A. van Overbeek heeft bij Omgevingsdienst IJmond het evaluatierapport ingediend van de uitgevoerde grondwerkzaamheden op de locatie Roomeinde 17 te Broek in Waterland in de gemeente Waterland.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland ingestemd met de uitgevoerde sanering.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 13 maart tot 25 april 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Dorst, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.