Wet bodembescherming (Besluit Uniforme Saneringen)-Duinweg 16, Parkeerterrein Achterweg/Ouderdijk te Heemskerk

Gepubliceerd op 20 maart 2020

Deze kennisgeving heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kan worden gerealiseerd. Deze sanering wordt op één perceel uitgevoerd en heeft daarom geen gevolgen voor eventuele andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locatie van deze bodemsanering, dan kan het voor u van belang zijn deze advertentie te lezen.

Melding

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland op 12 maart 2020 van NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland een melding ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel. Op grond van het Besluit Uniforme Saneringen kan deze sanering zonder beschikking worden uitgevoerd. Deze melding betreft de locatie Duinweg 16, Parkeerterrein Achterweg/Ouderdijk te Heemskerk.

Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de melding. Binnen vier weken na ontvangst van de melding informeren wij de melder schriftelijk wanneer de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. De sanering mag na vijf weken vanaf de  ontvangst van deze melding worden uitgevoerd.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. E-mail: info@odijmond.nl

Geen bezwaar

Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende melding, omdat geen sprake is van een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.