Wet bodembescherming-Alphenstraat 108 (VIP-tunnel Circuit Zandvoort) te Zandvoort

Gepubliceerd op 20 maart 2020

Beschikking

Circuit Park Zandvoort Beheer BV heeft bij Omgevingsdienst IJmond het evaluatierapport ingediend van de uitgevoerde sanering op de locatie Alphenstraat 108 (VIP-tunnel Circuit Zandvoort) te Zandvoort.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland ingestemd met de uitgevoerde sanering.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 20 maart tot 2 mei 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Dorst, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.