Beschikking maatwerkvoorschriften - Kennemerlaan 18 IJmuiden

Gepubliceerd op 11 november 2021

Bekendmaking Wet milieubeheer, Kennemerlaan 17 IJmuiden

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Eetcafé Tad, gelegen aan Kennemerlaan 17 te IJmuiden. De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 12 november tot 25 december 2021 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.