Beschikking maatwerkvoorschriften - Eendrachtsstraat 199 te Velsen-Noord

Gepubliceerd op 18 november 2021

Bekendmaking Wet milieubeheer, Eendrachtsstraat 199 te Velsen-Noord

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 2.1 lid 2 onder l en artikel 2.20, eerste lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Libra Energy B.V. gelegen aan Eendrachtsstraat 199 te Velsen-Noord. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de opslag van lithium-ion energiedragers en geluid. De geluidsvoorschriften zijn voor onbepaalde tijd van toepassing op de inrichting en wijken af van de geluidnormen in artikel 2.17 tweede lid van het Activiteitenbesluit.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 19 november 2021 tot 1 januari 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.