Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - Wester Ven 45 te Volendam

Gepubliceerd op 18 november 2021

Edam-Volendam, bekendmaking Wet milieubeheer, Wester Ven 45 Volendam

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Kok Lexmond B.V. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op de Wester Ven 45 te Volendam. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 2 december 2021 tot 2 maart 2022 gedurende twee werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.