Beschikking maatwerkvoorschriften gelijkwaardigheid - Zuiderkade 16 te Beverwijk

Gepubliceerd op 18 november 2021

Beverwijk, bekendmaking Wet Milieubeheer, Zuiderkade 16

Gelijkwaardigheidsbesluit

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit gelijkwaardigheid op aan Cores Environment B.V. gelegen aan Zuiderkade 16 te Beverwijk. De gelijkwaardigheid heeft betrekking op het opslaan van geshredderd B-hout boven een vloeistofkerende vloer zonder dat dit beschermd wordt tegen inregenen, voor een beperkte tijd. Het besluit gelijkwaardigheid heeft een geldigheid tot uiterlijk 31 december 2023.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 19 november 2021 tot 1 januari 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.