Beschikking maatwerkvoorschriften - Hoflaan 1 te Velsen-Noord

Gepubliceerd op 2 december 2021

Velsen, bekendmaking Wet milieubeheer, Hoflaan 1 te Velsen-Noord

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 2.1, tweede lid onder e van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan TenneT gelegen aan Hoflaan 1 te Velsen-Noord. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het gebruik van SF6 gas en gelden voor onbepaalde tijd.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 3 december 2021 tot 15 januari 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.