Beschikking intrekken maatwerkvoorschriften - Zeeweg 229 te IJmuiden

Gepubliceerd op 13 januari 2022

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Beschikking intrekken maatwerkvoorschriften

Intrekken van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131, lid 5, van het Activiteitenbesluit, van het op 16 december 2013 verleende maatwerkbesluit van Vis van Kaatje, gelegen aan Zeeweg 229 te IJmuiden, omdat het vethoudende afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander, niet vethoudend afvalwater nu wordt geleid door een vetafscheider en slibvangput. De voorschriften M.1, M.2 en M.3 van het maatwerkbesluit van 16 december 2013 worden ingetrokken.

Inzage

De omgevingsvergunning ligt tijdens werkuren van 14 januari tot 26 februari 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Beroep en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd.