Verleende omgevingsvergunnng - (Korte) Verspronckweg ongenummerd te Haarlem

Gepubliceerd op 25 januari 2019

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning

ProRail B.V.voor een milieuneutrale verandering voor de inrichting gelegen aan (Korte) Verspronckweg ongenummerd te Haarlem. De verandering heeft betrekking op het uitbreiden met een railinzetplaats

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens werkuren van 26 januari tot 9 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 9 maart 2019 kan tegen de vergunning door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.