Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Nijverheidsweg 21-23 en 38-40 gedeeltelijk

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Het betreft een actualisatie van de vigerende omgevingsvergunning op grond van artikel 2.30 eerste lid jo. 2.31 eerste lid onder b uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting edilon)(sedra B.V gelegen aan Nijverheidsweg 21-23 en 38-40 gedeeltelijk te Haarlem.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 26 januari tot 9 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen

Tot 9 maart 2019 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.