Wet bodembescherming-Zuideinde 11 te Oostzaan

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Beschikking

Alliander is van plan civieltechnische grondwerkzaamheden uit te voeren op de locatie Zuideinde 11 te Oostzaan. Dit is gemeld bij Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland een besluit genomen over het deelsaneringsplan.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 25 januari tot 9 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer T. van ’t Klooster, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.