Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Strandweg 2 te IJmuiden

Gepubliceerd op 1 februari 2019

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Op 26 april 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht binnengekomen van Jerbo Vastgoed B.V. voor het wijzigen van de vergunning van inrichting gelegen aan Strandweg 2 te IJmuiden. De verandering betreft het wijzigen van voorschrift 8.1.21 van de bestaande omgevingingsvergunning om de houdbaarheid van de opgeslagen explosieven te verlengen naar 10 jaar.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 1 februari tot 15 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.                  Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen

Tot 15 maart 2019 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.