Beschikking gelijkwaardigheid - Generaal Cronjéstraat 154 te Haarlem

Gepubliceerd op 6 februari 2019

Gelijkwaardigheidsbesluit

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit gelijkwaardigheid op aan Ricardoz Tapas, Generaal Cronjéstraat 154 te Haarlem. De gelijkwaardigheid heeft betrekking op de goedkeuring van het gebruiken van een vetafscheider die niet voldoet aan NEN-EN 1824-1 en 2.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 6 februari tot 20 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 20 maart 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.