Beschikking maatwerkvoorschriften - Julianaplein 1 te Heemstede

Gepubliceerd op 24 juni 2020

Bekendmaking Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Heemstede Op Smaak B.V. h.o.d.n. Binnenste Buiten, gelegen aan Julianaplein 1 te Heemstede. De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Inzage

De beschikking ligt ter inzage van 25 juni tot 6 augustus 2020:

  • bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken.
  • via www.odijmond.nl
  • in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 13.00 uur. Dit kan alleen op afspraak (zie www.heemstede.nl).

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 6 augustus 2020 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.