Beschikking maatwerkvoorschriften - Julianalaan 6 te Heemstede

Gepubliceerd op 18 november 2020

Beschikking maatwerkvoorschriften Julianalaan 6

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan:

  • Loco Coffee, Julianalaan 6 Heemstede

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

De beschikking ligt ter inzage van 19 november tot 31 december 2020 via www.odijmond.nl. Tot 31 december 2020 kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.