Meldingen Activiteitenbesluit - Heemstede

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Bekendmaking Wet milieubeheer

Meldingen Activiteitenbesluit

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Heemstede bekend dat de volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet milieubeheer:

  • Particulier, Cruquiusweg 114A 04
  • Nolita Heemstede B.V., Ankerkade 1
  • AWZI Heemstede. Cruquiusweg 45
  • HCRE Healthcare Real Estate Investments C.V., Van de Spiegellaan 20
  • LOCO COFFEE VOF, Julianalaan 6
  • Bakstr, Binnenweg 174