Beschikking afwijzen aanpassen maatwerkvoorschriften geluid- Ir. Lelylaan 6 te Heemstede

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Bekendmaking Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond wijst, namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, het verzoek om de maatwerkvoorschriften geluid aan te passen van Het Oude Slot, gelegen aan Ir. Lelylaan 6 te Heemstede af.

Inzage

De beschikking ligt ter inzage van 18 februari tot 1 april 2021:

  • bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken.
  • via www.odijmond.nl
  • in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 uur en op vrijdag tot 16.00 uur).

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 1 april 2021 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.