Beschikking maatwerkvoorschriften Blbi - Floradreef 26 te Heemstede

Gepubliceerd op 7 april 2021

Bekendmaking Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op aan Ruimer Leven B.V. met betrekking tot het lozen van bemalingswater op het gemeentelijk riool aan de Floradreef 26 te Heemstede in de periode van 5 april 2021 tot en met 18 juni 2021 met een debiet van maximaal 25 m3/uur.

Inzage

De beschikking ligt ter inzage van 8 april tot 20 mei 2021;

  • Bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken.
  • via www.odijmond.nlBezwaar en voorlopige voorziening

Tot 20 mei 2021 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.