Meldingen Activiteitenbesluit - Heemstede

Gepubliceerd op 14 september 2023

Meldingen Activiteitenbesluit


De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat de volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet milieubeheer:

• Tennisvereniging Merlenhove, Groenendaal 1