Wet bodembescherming-Raadhuisstraat 19 te Landsmeer

Gepubliceerd op 9 augustus 2019

Beschikking

VodafoneZiggo is van plan civieltechnische grondwerkzaamheden uit te voeren op de locatie Raadhuisstraat 19 te Landsmeer. Dit is gemeld bij Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland een besluit genomen over het saneringsplan.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 9 augustus tot 21 September 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer T. van ’t Klooster, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.