Verleende omgevingsvergunning - Kromhoutstraat 26 te IJmuiden

Gepubliceerd op 19 oktober 2018

Verleende omgevingsvergunning

Schlumberger Petroleum Services C.V. voor een milieuneutrale verandering voor de inrichting gelegen aan Kromhoutstraat 26 te IJmuiden. De verandering heeft betrekking op het afdekken van de opslagvoorziening voor explosieven met afneembare luiken die niet direct zelfsluitend zijn uitgevoerd. Door het toepassen van organisatorische maatregelen verplicht te stellen, wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau behaald.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens werkuren van 19 oktober tot 30 november 2018 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 1 december 2018 kan tegen de vergunning door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.