Beschikking maatwerkvoorschriften - Strandweg 7 te IJmuiden

Gepubliceerd op 8 november 2018

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 2.29 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Van Laar Maritime B.V. gelegen aan Strandweg 7 te IJmuiden. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de emissies van vluchtige organische stoffen en gelden voor onbepaalde tijd.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 9 november tot 21 december 2018 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en  bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl                  Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen  09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 22 december 2018 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,     2003 BR Haarlem.