Ontheffing kerstboomverbranding - Heerenduinweg te Velsen

Gepubliceerd op 23 november 2018

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft een verzoek van gemeente Velsen ontvangen voor een ontheffing van de kerstboomverbranding op 9 januari 2019 van 18.30 uur tot 22.00 uur op de locatie Heerenduinweg te Velsen. Op grond van artikel 10.63, eerste lid Wet milieubeheer verlenen wij de gemeente Velsen ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer opgenomen verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden.

Inzage

De ontheffingen liggen tijdens werkuren van 23 november 2018 tot 4 januari 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 4 januari 2019 kan tegen de ontheffingen door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.