Beschikking maatwerkvoorschriften Blbi - Merwedestaat 90 te IJmuiden

Gepubliceerd op 24 januari 2019

Beschikking maatwerkvoorschriften

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiteninrichtingen maatwerkvoorschriften op aan Gemeente Velsen met betrekking tot het lozen op hetgemeentelijk riool aan Merwedestraat 90 te IJmuiden gedurende de periode van 1 april tot en met 31 augustus 2019. Het maximale debiet is             10 m3/uur. Deze voorschriften zijn voor de duur van de werkzaamheden op de lozing van toepassing.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 25 januari tot 8 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 8 maart 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.