Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Olieweg 6 te Velsen-Noord

Gepubliceerd op 15 februari 2019

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Op 27 juli 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht binnengekomen van Detailresult Logistiek B.V. (Distirubutiecentrum) gelegen aan Olieweg 6 (tankstation) en Detailresult Slagerijen B.V. gelegen aan Platformweg 3 (vleescentrale) te Velsen-Noord. Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (zogenaamde revisievergunning).

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 15 februari tot 29 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen

Tot 29 maart 2019 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.