Verleend bouwbesluit - Amsterdamseweg 11 te Velsen-Zuid

Gepubliceerd op 15 februari 2019

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning

Hoogheemraadschap van Rijnland voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen betreft inrichting RWZI-Velsen gelegen aan Amsterdamseweg 11 te Velsen-Zuid. Het betreft het bijplaatsen van een lavafilter.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens werkuren van 15 februari tot 29 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 29 maart 2019 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze