Wet bodembescherming-Zeeweg 263 te IJmuiden

Gepubliceerd op 1 maart 2019

Beschikking

De gemeente Velsen heeft bij Omgevingsdienst IJmond het monitoringsrapport 2018 en de evaluatie van de bronsanering ingediend voor de locatie Zeeweg 263 te IJmuiden in de gemeente Velsen.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland ingestemd met het verslag van de uitgevoerde bronsanering.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 1 maart tot 13 april 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Dorst, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.