Energieregio Noord-Holland Zuid: in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energie

Gepubliceerd op 22 april 2020

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

Kaart-energieregio-Noord-Holland-ZuidDe concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. De 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid moeten daarbij met elkaar bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden.

Omgevingsdienst IJmond heeft op het vlak van communicatie en bij het proces een adviserende rol gespeeld voor de deelregio IJmond-Zuid-Kennemerland.

Lees het hele persbericht op de website van Energieregio Noord-Holland Zuid, https://energieregionhz.nl/energieregio-noord-holland-zuid-in-2030-bijna-vier-keer-zoveel-duurzame-energie


Aardgasvrij wonen, hoe bereidt u zich voor?