GGD Kennemerland rapporteert over kanker in de regio

Gepubliceerd op 16 juni 2020

Een rapportage van GGD Kennemerland over nieuwe gevallen en de aanwezigheid van kanker in de 9 gemeenten van de regio over de periode 2004-2018 laat een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van de 15 jaar (1989-2003) ervoor.

GGD KennemerlandNet als bij de eerste inventarisatie komen melanoom en longkanker in een aantal gemeenten in de GGD-regio vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Van belang blijft aandacht voor een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving.

De bron van deze tweede GGD-rapportage is de Nederlandse Kankerregistratie. De inventarisatie, waarin nu ook de gemeente Haarlemmermeer is opgenomen, is onderdeel van de GGD-taak om de gezondheid van bewoners van de regio regelmatig in beeld te brengen.

De mogelijke oorzaken van kanker liggen eerder dan het moment waarop de kankersoort wordt vastgesteld. Door periodiek over kanker te rapporteren wordt de vinger aan de pols gehouden en worden trends zichtbaar. Met de inventarisatie in deze rapportage is het niet mogelijk oorzakelijke verbanden aan te tonen. Het geeft feitelijk inzicht in aantallen mensen met kanker per gemeente ten opzichte van gemiddeld in Nederland. Kanker neemt nog steeds toe in Nederland. Dit hangt grotendeels samen met de vergrijzing.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de GGD Kennemerland.

(Bron: GGD Kennemerland)


Gerelateerd thema