Verkennende meting RIVM naar ultrafijn stof in de IJmond gereed

Gepubliceerd op 8 juli 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijn stof in de IJmond. Gemiddeld werd in Wijk aan Zee het meeste ultrafijn stof gemeten, daarna in Beverwijk en in IJmuiden het minste. De metingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van vragen van inwoners uit Wijk aan Zee.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “We doen voortdurend metingen om het leefklimaat en de gezondheid in de IJmond te verbeteren. We hebben met dit onderzoek een beeld in welke mate ultrafijn stof voorkomt in de IJmond. Dat we ultrafijn stof kunnen meten, is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er bestaan dan ook geen normen voor. We kunnen vanaf nu wel periodiek meten hoe de hoeveelheid ultrafijn stof zich ontwikkelt. Dat levert kennis en inzicht op die nodig zijn om in de toekomst grenswaarden te kunnen bepalen. Als er grenswaarden voor ultrafijn stof moeten komen, moet dat op Europees niveau worden bepaald.” (Bron: provincie Noord-Holland).

Omgevingsdienst IJmond schrijft in samenwerking met en in opdracht van de Provincie en de IJmond-gemeenten mee aan de nieuwe visie Gezondheid & Luchtkwaliteit. De nieuwe visie wordt begin 2021 opgeleverd. Hierin wordt nadrukkelijk de link gelegd tussen de kwaliteit van gezondheid en die van de luchtkwaliteit in de omgeving.


Meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid