Deel uw ideeën voor een duurzaam Oostzaan. Vul de enquête in!

Gepubliceerd op 30 juli 2020

Tussen nu en 2050 zullen we overstappen op duurzame energiebronnen. We gaan duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken, reizen en leven. Hoe dat eruit ziet voor gemeente Oostzaan? Dat bepalen we samen. U kunt uw mening geven in de online enquête, die ook op papier op te vragen is.

Duurzaamheidsvisie Oostzaan

Momenteel werkt Omgevingsdienst IJmond namens gemeente Oostzaan aan een Duurzaamheidsvisie. Dit wordt een uitgave met daarin de ambities voor een duurzaam Oostzaan in 2040 door inwoners, ondernemers, ambtenaren en raadsleden. Voor de vijf thema’s in het Klimaatakkoord wordt daarna uitgewerkt welke concrete acties we tot 2023 kunnen nemen.

Denk mee

Denkt u mee? Op www.odijmond.nl/enqueteoostzaan kunt u uw mening geven. Ook zijn we direct op zoek naar duurzame initiatieven in de gemeente. Bent u ondernemer in de gemeente Oostzaan? Dan vragen we u de enquête via www.odijmond.nl/enqueteondernemersoostzaan in te vullen.

Het invullen van de enquête duurt zo’n 20 minuten. Wanneer u de enquête liever op papier ontvangt, kunt u uw naam en adresgegevens mailen naar info@odijmond.nl of bel naar 0251 - 263 863. De enquête blijft tot half september in te vullen.

Inwoners maken kans op een infraroodscan

Als inwoner maakt u kans op een infraroodscan van uw woning door Duurzaam Bouwloket. Duurzaam Bouwloket maakt van uw woning een scan en geeft ter plekke advies met welke duurzaamheidsmaatregelen u zo min mogelijk energie en warmte zou verliezen.

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet van Nederland het Klimaatakkoord, met daarin meer dan 600 om de uitstoot van broeikasgassen, en dus temperatuurverhoging, tegen te gaan. De afspraken gaan over de thema’s duurzame woningen gebouwen, duurzame bedrijven, duurzame energie-opwek, landbouw, landschap en voeding en duurzaam vervoer.