Ondernemers: voldoet u al aan de Informatieplicht energiebesparing

Gepubliceerd op 14 september 2020

Sinds 1 juli 2019 is het voor ondernemers met een bepaald energie- en gasverbruik verplicht een melding in te dienen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Heeft u een energie- en gasverbruik hoger dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 en heeft u nog geen melding ingediend? Doe dit dan snel via www.rvo.nl.

Informatieplicht-Energiebesparing_700bHet is voor bedrijven die boven een bepaald jaarverbruik aan energie en gas al enige tijd verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarbij komt nu de Informatieplicht, een melding waarbij u vierjaarlijks via een e-loket een rapportage moet indienen om aan te geven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

Erkende Maatregelen

Voor bedrijven met middenverbruik (> 50.000 kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (> 200.000 kWh of > 75.000 m3) is het verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Een hulpmiddel hierbij zijn de branchegerichte erkende maatregellijsten. Meer informatie daarover vindt u onder 'erkende maatregelen bedrijven' op de website van www.odijmond.nl, of ga naar thema’s – energiebesparing – bedrijven.

Informatieplicht

Bent u een midden- of grootverbruiker? Dan bent u door de nationale overheid per 1 juli 2019 verplicht om te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen in uw onderneming. Vierjaarlijks dienen ondernemers het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen, de zogenoemde Informatieplicht. Meldingen moeten ingediend worden via het e-loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl.

Eerder opgestelde energierapporten, scans en certificeringen middels een keurmerk kunnen gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient in het e-loket een melding te doen met e-herkenning niveau 2+.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl/informatieplicht.