Pilot provincie vergelijkt eNose-metingen met binnengekomen klachten

Gepubliceerd op 14 oktober 2020

De provincie Noord-Holland is in de IJmondregio op zoek naar de veroorzakers van stank. Daarom delen de provincie Noord-Holland en Tata Steel sinds april 2020 de gegevens uit hun eNose-netwerken met elkaar.

Door de metingen van de eNoses te vergelijken met binnengekomen klachten, kan de bron van de stank ontdekt worden. Deze pilot duurt een jaar.

Wat gebeurt er met deze kennis?

Met de analyses spoort de provincie de bronnen van stank op. En onder welke omstandigheden die tot klachten leiden. Op basis daarvan kan de provincie samen met de veroorzakers van stank oplossingen creëren. Oplossingen kunnen zijn:

  • aanpassingen in de werkwijze van productieprocessen.
  • tijdelijk werkzaamheden staken als de wind uit een bepaalde hoek komt.
  • technische aanpassingen, zodat er minder geur vrijkomt bij de uitstoot van stoffen.

Lees het volledige bericht op de website van de provincie Noord-Holland.

(Bron: Provincie Noord-Holland)


Voor meer informatie, zie ook