GreenBiz IJmond: wie kent ons nog niet?

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Aan de slag met CO2-reductie, advies over afvalhergebruik of bedrijventerreinen stimuleren om energiepositief te worden! GreenBiz IJmond draait er de hand niet voor om. Deze vereniging in de IJmond is er voor en door ondernemers. De leden helpen elkaar bij verduurzaming in de brede zin van het woord. GreenBiz IJmond richt zich op vier pijlers: de GreenBiz Green Deal (overeenkomst tot verduurzaming), GreenBiz Educatie (bij/-omscholing), GreenBiz Energy (lokaal opgewekte duurzame energie produceren en consumeren) en GreenBiz Circulair (circulaire economie).

GreenBiz Energy

Omgevingsdienst IJmond is in 2017 partner geworden in het Europese Interreg 2 zeeën programma PECS: Ports Energy and Carbon Savings met als doel samenwerken op Europees niveau om CO2-uitstoot te verminderen. Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) heeft hieruit het product LEM-platform (lokale energiemarkt) ontwikkeld genaamd GreenBiz Energy. Buren op bedrijventerreinen ‘verhandelen’ onderling lokaal geproduceerde energie (door zonnepanelen). GreenBiz Energy telt op dit moment 15 deelnemende bedrijven, waarvan er twee zijn aangesloten als aanbieder van lokaal opgewekte duurzame (zonne)stroom.

500.00 kWH per jaar

Het totale energieverbruik dat via het platform wordt opgewekt is inmiddels ruim 500.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan de stroomvoorziening van 142 huishoudens! De wervingscampagne, die in 2020 is gestart, wordt in 2021 verlengd met behulp van promotionele brochures, billboards en digital advertising. Zo wordt het platform verder ontwikkeld.

Meer weten of interesse voor deelname?

Meer informatie of meer weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Of wilt u producent of afnemer worden en heeft u vragen? Het team van GreenBiz IJmond gaat graag met u in gesprek. Ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie behoort ook tot de mogelijkheden. Neem contact op met Jan Boudesteijn, voorzitter van vereniging GreenBiz IJmond. Mobiel 06 - 5324 6858 of e-mail naar jan@greenbizenergy.nl.

Neem deel aan de Upcycle Your Waste-conferentie

Met het programma Upcycle Your Waste (UYW), dat ook een Interreg 2 zeeën programma is, zet OD IJmond zich sinds 2020 samen met bedrijven in om afval om te zetten in grondstoffen. Het doel is om 20% afvalreductie bij de deelnemende bedrijven aan het UYW-project te behalen. Hierbij is de eerste stap om de afvalstromen op bedrijventerreinen te inventariseren door een afvalscan uit te voeren. In 2020 zijn er maar liefst 119 afvalscans uitgevoerd. Na het uitvoeren van de afvalscans, worden er afvalstromenkaarten gemaakt om de opgehaalde informatie te verzamelen.

De eerste resultaten en bevindingen hiervan worden op 11 februari 2021 gepresenteerd tijdens de UYW-startconferentie. Tijdens deze conferentie krijgt u maar liefst zeven verschillende digitale workshops aangeboden op het gebied van circulaire economie. De conferentie wordt gepresenteerd door tekstschrijver en presentator én veelvuldig dagvoorzitter Harm Edens.

Meer informatie?

Interesse of meer weten? Neem contact op met Erna Hilbers, mobiel 06 – 5138 3692 of e-mail naar ehilbers@greenbizijmond.nl

Ga ook naar een van onze pagina’s en lees meer.