Update geuroverlast Haarlem-Noord

Gepubliceerd op 12 maart 2021

Inwoners in Haarlem-Noord (en in mindere mate Velserbroek en Santpoort-Noord) hebben sinds donderdag 4 maart 2021 te maken met een vreemde, penetrante geuroverlast in hun wijk. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en gemeente Haarlem hebben meerdere meldingen hierover ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen hebben zowel ODIJ als ODNZKG uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak en/of de bron van de geuroverlast. Melders die al hebben gemeld hoeven dit niet nogmaals te doen. Omdat de bron nog niet is gevonden en de overlast voortduurt, hebben deze meldingen de volle aandacht van ODIJ.

Op zoek naar de bron

ODNZKG heeft direct na het weekend de zogenoemde e-noses (geurmonitoring) bij Tata Steel uitgelezen. De geur kan, zoals blijkt uit de berichtgeving van ODNZNKG, niet in verband worden gebracht met eventuele ongewone voorvallen bij Tata Steel. ODNZKG heeft gemeld tevens dat de windsnelheid dusdanig laag was, dat de geur ook niet uit het westelijk havengebied afkomstig kan zijn. Gezien de heersende windrichting, deels noordoost, deels windstil ten tijde van de klachten, lijkt het dat Tata Steel of het Westelijk Havengebied Amsterdam niet de veroorzakers kunnen zijn.

Verder onderzoek in de wijk

ODIJ is uitvoerig op onderzoek geweest in de omgeving van Haarlem-Noord. Tijdens dit onderzoek zijn alle mogelijke bronnen in de omgeving bezocht. Tot op heden kan geen van deze bronnen als veroorzaker aangewezen worden. ODIJ heeft haar bevindingen ook gedeeld met het Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem en Velsen. Ook zij kunnen tot nu toe geen veroorzaker vinden of aangeven.

Aanhoudende geuroverlast

Ondanks het veranderde weertype bleven inwoners van Haarlem-Noord deze week meldingen over de aanhoudende geuroverlast indienen. Het was de verwachting dat door de weersomslag, de geuroverlast zou afnemen of zelfs zou stoppen. Omdat inwoners blijven melden dat zij de penetrante geur blijven ruiken, blijven we de komende dagen alert en zijn we en gaan we opnieuw op onderzoek uit. ODIJ-medewerkers Omgevingsrecht blijven doorzoeken tot de bron gevonden is.

Meldingen over geur, geluid of stof

Inwoners binnen het werkgebied van ODIJ kunnen hun (milieu)meldingen over geur, geluid of stof* indienen via ons website.
ODNZKG is bevoegd gezag aangaande Tata Steel. Overlast waarvan u vermoedt dat deze mogelijk gerelateerd is aan dit bedrijf (geur, geluid, luchtkwaliteit), kunt u rechtstreeks melden via de website www.odnzkg.nl. Hiervoor is een apart digitaal meldingsformulier beschikbaar.

* andersoortige meldingen kunnen gaan over: afval, asbest (sloop), bodem, bouw, licht.