Alleen samen kan je de kansen van de Omgevingswet verzilveren

Gepubliceerd op 18 maart 2021

Met een reeks interviews genaamd ‘De Omgevingsdialoog’ is stilgestaan bij de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet ons in de regio biedt. Omgevingsdienst IJmond werkt samen met onze deelnemende gemeenten, de provincie en andere samenwerkingspartners ook in 2021 om invulling te geven aan het werken met de wet. In het magazine #Kwartslag, editie 14, leest u een interview met onder meer onze directeur Bert Pannekeet en coördinator ruimtelijke ordening en milieu, Bart van de Bovenkamp. Het motto in de IJmond en West Holland is 'alleen samen kan je de Omgevingswet verzilveren'.

Integrale handhaving in stroomversnelling

Bert PannekeetOmgevingsdienst IJmond sprak onlangs nog met de gemeenten in de regio over integrale handhaving, en wat dit voor hen betekent. Bert: “Er is op dit moment een grote schaarste op de arbeidsmarkt voor toezichthouders. Alle gemeenten huren dure bureaus in om die taak te kunnen vervullen. Terwijl wij dat ook samen met de gemeenten kunnen doen. Inmiddels hebben de eerste gemeenten bij ons aangeklopt, met de vraag of we dit per 1 januari 2022 kunnen oppakken met elkaar.” Ook loopt er een pilot met gemeenten waarbij het open source-systeem dat door meerdere omgevingsdiensten wordt gebruikt, aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld. “Brandweerwagens in de regio Zaanstreek-Waterland zijn nu voorzien van ons systeem. Als ze naar een brand rijden kunnen ze zien wat voor bedrijf het is en wat voor stoffen er liggen opgeslagen. Een mooi voorbeeld van integraal werken en systemen goed op elkaar afstemmen, of misschien wel centraliseren. Een beweging die nu in een stroomversnelling komt door er gewoon met gemeenten over te praten.”

Niet zelf alles verzinnen

Bart van de BovenkampMet de komst van de Omgevingswet krijgen overheden meer beleidsruimte om afwegingen te maken. Maar wat als overheden binnen een bepaalde regio ieder heel verschillende afwegingen gaan maken? Wordt toezicht en handhaving dan geen onmogelijke opgave? Zo heet zal de soep straks niet gegeten worden, verwacht Bart: “Beleidsvrijheid betekent niet dat je overal zelf iets voor moet verzinnen. Want er staan gewoon heel veel standaardregels in de Omgevingswet. Het lijkt mij heel logisch dat je voor standaardsituaties standaardregels gebruikt. En dat je beleidsvrijheid inzet waar het nut heeft. We moeten waken voor het idee dat we straks alles zelf moeten verzinnen. Als wij ons werk als omgevingsdienst uitvoerbaar willen houden, moeten we niets aparts bedenken voor zaken die niet in aanmerking komen voor maatwerk of een speciale regeling. Ook gemeenten moeten beseffen dat ze niet alles zelf hoeven te verzinnen. Dan wordt die opgave ook wat minder zwaar.” (Bron: Kwartslag)

Lees het volledige interview in #Kwartslag.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een programma van Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en het Rijk.

Het online magazine #Kwartslag is gevuld met artikelen die gaan over #Omgevingsdialogen. Gesprekken tussen omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere partijen over hoe we samen kunnen toewerken naar een succesvolle invoering van de wet. In het blad, dat 14 edities beslaat, bespreken omgevingsdiensten en hun partners de kansen en uitdagingen die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. De producten en diensten van omgevingsdiensten komen aan bod, gekoppeld aan concrete voorbeelden.