Geuroverlast Haarlem afgerond

Gepubliceerd op 7 april 2021

Inwoners in Haarlem-Noord (en in mindere mate Velserbroek en Santpoort-Noord) hadden de eerste helft van maart 2021 te maken met een vreemde, muffe geur in hun wijk, dat leek op as of sigarettengeur. Vrijwel alle melders gaven een specifieke geur aan die leek op sigarettenrook of as. Na uitvoerig en onderzoek door Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) lijkt de oorzaak en/of bron(nen) gevonden te zijn. Inmiddels worden afspraken gemaakt met de (mede)veroorzaker om te komen tot voorzorgsmaatregelen.

Wijde omgevingscontrole

In eerste instantie is gezocht en rondgekeken in de wijk en omgeving en hebben ODIJ-medewerkers Omgevingsrecht uitvraag gedaan bij diverse bedrijven. Daarnaast is ook overleg geweest met verschillende samenwerkende organisaties, waaronder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en gemeente Haarlem. ODNZKG heeft vlak na de periode van de eerste meldingen de e-Noses (geurmonitoring) bij Tata Steel uitgelezen. De geur kon, zo bleek uit de berichtgeving, niet in verband worden gebracht met ongewone voorvallen bij Tata Steel. Ook is er contact geweest met het Westelijke Havengebied Amsterdam, als mogelijke bron. Gezien de windrichtingen, windsnelheden en geen ongewone voorvallen was het niet waarschijnlijk dat dat nog het Havengebied, noch (bedrijven op het) Tata Steel terrein de oorzaak en/of bron konden zijn.

In de wijk en omgeving

Omdat de meldingen over geuroverlast bleven binnenkomen, hebben ODIJ-medewerkers tot eind maart bijna dagelijks zogenaamde preventieve “geurrondes” gereden. Ook zijn ook in de directe omgeving crematoria bezocht en bevraagd en is geïnformeerd bij het Bastion Hotel in Velserbroek, waar op het moment bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Bij nader onderzoek in de wijk, leek een bepaald gebied in Santpoort-Noord aangewezen te kunnen worden als bron. Daar was de geur goed waarneembaar. Een duidelijke bron kon echter niet getraceerd worden. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) was geïnformeerd. Zij hebben de sloten in de omgeving onderzocht. Ook dat bleek na nader onderzoek niet de bron. En zelfs de provincie heeft op de plekken waar zij verantwoordelijk voor is, onderzoek gedaan.

Houtsnippers uiteindelijke een (mede)bron

In de loop van de tweede week, kwamen de meldingen, afhankelijk van de windrichting, uit Haarlem Noord, Velserbroek, Santpoort- Noord en een enkele uit Spaarndam. Uiteindelijk is, op basis van de binnengekomen meldingen, in combinatie met het intekenen van de windrichtingen op de verschillende dagen, contact gezocht met een bedrijf dat houtsnippers opslaat. De berg houtsnippers lag er langer dan normaal en leek, onder invloed van het weer, te zijn gaan broeien. Deze berg is uiteindelijk aangewezen als medeveroorzaker van de geuroverlast. ODIJ is een handhavingszaak opgestart. De houtsnipperberg is, vanwege de omvang, vervolgens in delen afgevoerd.  Er is met de hovenier besproken hoe geuroverlast in de toekomst te voorkomen.

Weeromstandigheden mede veroorzaker

ODIJ denkt niet dat de berg houtsnippers dé oorzaak van de geuroverlast is geweest. Volgens ODIJ-medewerker Martijn Saarloos en zijn collega’s is het een combinatie van geuren geweest, die de aparte penetrante geur heeft veroorzaakt. Ook is het vermoeden dat meteorologische omstandigheden er voor gezorgd hebben dat de geur in de omgeving bleef hangen. Laaghangende bewolking en inversie kunnen invloed hebben gehad. De lage windsnelheid in het weekend van 5, 6 en 7 maart heeft er voor gezorgd dat lucht tussen de bebouwing bleef hangen en er weinig verversing plaatsvond. Na 22 maart zijn er geen meldingen meer binnengekomen. Alle meldingen van omwonenden zijn inmiddels afgesloten en de melders zijn persoonlijk via e-mail geïnformeerd.


Waar doe ik melding van overlast?

Klachten en meldingen over uw omgeving (via onze website)

De ODNZKG is bevoegd gezag aangaande Tata Steel. Overlast waarvan u vermoedt dat deze mogelijk gerelateerd is aan dit bedrijf (geur, geluid, luchtkwaliteit), kunt u rechtstreeks melden via de website www.odnzkg.nl. Hiervoor is een apart digitaal meldingsformulier beschikbaar.