Wat doet ODIJmond met het Register Externe Veiligheid?

Gepubliceerd op 13 april 2021

Onze dienst, Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) is vanaf de eerste minuut betrokken geweest bij de opstart van het landelijke Register Externe Veiligheid (REV). Het REV is een database dat gegevens verzamelt over externe veiligheidsrisico’s in heel Nederland en in kaart brengt wat dat betekent voor de leefomgeving.

Aanleveren lokale informatie externe veiligheidsrisico's

Om lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s aan te leveren aan het register moeten gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hun organisatie en administratie aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Vanaf dat moment verzamelt en beheert het register de gegevens. Dit nieuwe register vervangt het huidige Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS). Het Registratiebesluit externe veiligheid  wordt ingetrokken, zodat die informatie straks beschikbaar is in het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO). In de tussentijd is ODIJmond bezig met het ontwikkelen van de Samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het DSO, voor wat betreft ons VTH-pakket. Wanneer deze werkzaamheden, naar verwachting in juni, zijn afgerond, volgt de verdere aansluitingsprocedure op het REV.

Het doel van het register is het bieden van informatie aan burgers en bedrijven. Zij kunnen zich met het register een beeld vormen van de risico’s in de omgeving. Bijvoorbeeld de vraag, waar kan gebouwd worden in die risicogebieden en waar moet je bij de bouw dan rekening mee houden? Daarnaast is het register van belang voor een  goede besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. (kijk bij "Zie ook"). De informatie uit het REV wordt onder andere zichtbaar gemaakt in de Atlas voor de leefomgeving.

Kenneth Brouwers, applicatiebeheerder bij ODIJmond is geïnterviewd over het aansluittraject op het Register Externe Veiligheid (REV). Lees over de ervaringen van Kenneth met het REV-aansluitproject, op de website van het RIVM.

Wat is het Register Externe Veiligheidsrisico's precies?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De overheid vindt transparantie belangrijk. Daarom worden er kaarten gemaakt met informatie over risicovolle activiteiten in Nederland en wat dat betekent voor de leefomgeving. Om te garanderen dat de  informatie betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Het REV stelt de  informatie beschikbaar, zodat  iedereen over dezelfde actuele informatie kan beschikken.

Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over uw leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen. In 2021 moet het register klaar zijn.