Europese Commissie neemt voorstellen uit IJmond voor herziening richtlijnen luchtkwaliteit serieus

Gepubliceerd op 2 maart 2022

De IJmondgemeenten hebben antwoord ontvangen van de Europese Commissie (EC) (pdf, 206 kB) op hun verzoek om richtlijnen voor luchtkwaliteit op Europees niveau te herzien. Zij verzochten aan de ene kan om de omgevingswaarden1 in de Europese Richtlijn luchtkwaliteit2 meer gelijk te brengen met de WHO-advieswaarden. Aan de andere kant gaven de IJmondgemeenten tekstvoorstellen aan de EC voor in de Richtlijn industriële  emissies3. De EC neemt de IJmondadviezen in overweging bij de herziening van de richtlijnen. Het antwoord kwam als reactie op de brief van de drie IJmondgemeenten in december 2021.

‘Ons streven is dat de EC de richtlijnen zo wijzigen, dat bij het verlenen van omgevingsvergunningen gezondheid van omwonenden centraal komt te staan bij het afgeven daarvan,’ zegt Sebastian Dinjens, wethouder in Velsen. Nevin Özütok, wethouder in Beverwijk reageert: “Fijn dat de EC aangeeft onze tekstvoorstellen in overweging te nemen bij de komende herziening van de Europese richtlijnen voor luchtemissies. Nog belangrijker vind ik dat de EC de grenswaarden voor luchtkwaliteit meer op de recente WHO-advieswaarden wil laten aansluiten.” Aad Schoorl, wethouder in Heemskerk voegt daaraan toe; ‘Het blijft belangrijk dat we als IJmondgemeenten op dit thema gezamenlijk optrekken. We zien hiermee dat het zijn vruchten afwerpt’.

EC erkent zorgen over gezondheid en milieuvervuiling

In haar reactie laat de EC weten dat zij de zorgen over gezondheid en de milieuvervuiling in de IJmondregio erkent. Verder geeft ze aan het dossier te blijven volgen en het ambitieuze milieubeleid4 van onze toen demissionair staatssecretaris van IenW (Infrastructuur en Waterstaat) te ondersteunen. De EC geeft aan de andere kant aan dat er ook op nationaal niveau binnen de huidige wet- en regelgeving al het een en ander mogelijk is. De EC volgt ook de ontwikkelingen in de IJmond daarover op de voet.

Richtlijnen luchtkwaliteit meer in lijn met herziene WHO-richtlijnen

In antwoord op het verzoek van de IJmondgemeenten om de Richtlijn luchtkwaliteit dichter bij de WHO-normen te brengen, zegt de EC dat in lijn met de European Green Deal zij dit ook aan het Europees Parlement zal voorstellen. De EU laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar onder andere effecten van het aanpassen van de richtlijn op sociaal, milieu en economisch gebied. In haar brief laat de commissie weten dat zij gaat kijken naar de verbreding van die regelgeving. Dan wordt er ook gekeken naar de impact op ons klimaat, energie(transitie) en circulaire economie. De EC overlegt ook met veel belanghebbenden hierover. In de tweede helft van 2022 maakt de EC meer bekend over de voortgang deze richtlijn.

Regels binnen Green Deal Europa herzien

Binnen de Europese Green Deal (EGD) herziet de EC de maatregelen om vervuiling van grote industriële installaties aan te pakken. Zij kijkt daarbij ook naar het actualiseren van de zogenaamde Best Beschikbare technieken (BBT) voor de ijzer- en staalsector na het jaar 2022.

_____________________

[1] Omgevingswaarden is een verzamelnaam voor advieswaarden, grenswaarden of streefwaarden. De status van de omgevingswaarde zegt iets over de juridische afdwingbaarheid. Van een streefwaarde kan bijvoorbeeld gemotiveerd worden afgeweken. Een grenswaarde moet worden nageleefd.

[2] De Richtlijn luchtkwaliteit waarnaar hier verwezen wordt is (2008/50/EC)

[3] De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) waarnaar verwezen wordt is (2010/75/EC)

[4] Op 27 september 2021 zond de toenmalige demissionair staatssecretaris van I&W een brief over dit onderwerp aan de EC